Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie elektrowni słonecznych – produkujących energię elektryczną. Implementujemy najnowsze technologie między innymi dla sektorów: rolnictwa i MŚP oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Naszymi bezpośrednimi partnerami technologicznymi i dostawcami rozwiązań są firma Huawei oraz producenci paneli Talesun Solar Technologies Co., Ltd oraz Risen Energy GmbH, którzy znajdują się na liście Bloomberga Tier 1. Bloomberg rekomenduje powyższych producentów paneli jako zaufanych i stabilnych. Obecność na liście Tier 1 jest wymagana przez banki przy realizacji dużych projektów. Doświadczenie i jakość oferowanych rozwiązań gwarantuje najwyższą sprawność, maksymalne uzyski energii oraz wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie.

Elektrownie fotowoltaiczne są najlepszym sposobem na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Budowa elektrowni PV na terenie przedsiębiorstwa ograniczy wydatki na energię, co pozwoli na większe przychody oraz będzie świadectwem, że firma troszczy się o środowisko naturalne.

Projektujemy i wykonujemy instalacje współpracujące zarówno z siecią elektroenergetyczną oraz autonomiczne (pracujące niezależnie i magazynujące nadwyżki wyprodukowanej energii). Projekty realizujemy np. na gruncie, dachach.

Wszystkie nasze ekipy montażowe posiadają stosowne certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawnienia elektryczne oraz pomiarowe. Na bieżąco uczestniczą w szkoleniach. Ponadto świadczymy nadzór nad każdą inwestycją. Nasi specjaliści z zakresu prawa zadbają o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która umożliwi szybki i sprawny odbiór elektrowni.

Realizujemy kompleksową usługę projektową dopasowaną do inwestora oraz spełniającą aktualne warunki prawne. Wykonujemy:

 • Audyt lokalizacyjny
 • Audyt energetyczny, projekt i wizualizacja
 • Kompletne Projekty Budowlane
 • Projekt koncepcyjny /uproszczone studium wykonalności/ analiza zwrotu inwestycji
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia o oddziaływaniu Inwestycji na środowisko
 • Wniosek o wydanie Warunków Zabudowy (WZ)
 • Wniosek o Wydanie Warunków Przyłączenia (WP)
 • Badania geologiczne
 • Raport oddziaływania na środowisko
 • Audyt energetyczny
 • Dokumentacje dot. Mikroinstalacji (projekty, wnioski o wydanie warunków przyłącza itp.)

Partnerzy

Photovoltaik Solar Polska oferuje kompleksową realizację instalacji fotowoltaicznych, budujemy mikroinstalacje, jak i duże farmy PV.

Huawei

Risen

Talesun