W realizowanych projektach szczególny nacisk kładziemy na optymalizację zapotrzebowania na energię.

Efektywność energetyczna to synonim racjonalnego wykorzystania energii. Identyfikujemy wszystkie aspekty dotyczące efektywności energetycznej, tak, żeby dostarczyć możliwie najwięcej korzyści. Nie mówimy tylko o oszczędzaniu energii, które jest działaniem wspierającym, ale przede wszystkim o wielopłaszczyznowych analizach i pomiarach. Uzyskane dane badamy pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania, tak żeby wdrażać optymalne i efektywne modele zarządzania procesami związanymi ze zużyciem energii.

Partnerzy

Partner w obszarze opracowania nowoczesnych, często pionierskich rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej elektroniki oraz świadczenie usług consultingowych w zakresie budowy i eksploatacji korporacyjnych systemów IT.

Partner w obszarze projektowania oraz produkcji wyrobów i systemów oświetleniowych według specyfikacji Klienta oraz jego indywidualnych oczekiwań.